חדשות מן התערוכה

תוכנית אירועיםזמני פתיחת התערוכה

יום א', 13/11 - 13:00 -20:00

ימי ב'-ד, 14-16/11 - 12:00 -20:00

יום ה', 17/11 - 12:00 - 18:00

לוח זמנים מפורט יפורסם בקרוב