חדשות מן התערוכה

חבר השופטים

עו"ד אלי ובר

נשיא חבר השופטיםמוטי קרמנר

מזכיר חבר השופטים
ד"ר יהושע מגר


ד"ר אדי לייבו


יואל סלוצקי
לורנס פישר (מתלמד)ארה"ב

Darrell Ertzberegerגרמניה

Ralph Ebner

הונגריה


Istvan Glatz

ספרד

Fernando Aranaz del Rio